БАНКОВА СМЕТКА

Сметка в лева ДСК банк

IBAN: BG48STSA93000017153870

BIC: STSABGSF

“ПАМ-2000”ЕТ  МОЛ: Пламена Черешарска

Булстат: 130315387, BG130315387

Гр.София ул”Хр.Станишев”№26

Translate »